RZ-İNTER Şirkəti 26-cı xəzər Neft və Qaz sərgisində iştirak etmişdir.
Sərgidə RZ-İNTER Stendində Defektoskopiya xidmətləri, Kursları və avadanlıqların satışı, eləcədə Hündürlükdə işlərin təhlükəsiz görülməsi üzrə Sənaye alpinizmi kursları və Sanaye alpinizmi avadanlıqlarının satışı təşkil olunmuşdur.